BIBLE © Zbigniew Kościelniak | Dreamstime.com

Mark 9.42–10.20