BIBLE © Zbigniew Kościelniak | Dreamstime.com

Class: Mark 14.1–34