BIBLE © Zbigniew Kościelniak | Dreamstime.com

Mark 9.13–41